Peter Hochel

PaedDr., Mgr. art. Peter Hochel, PhD.

Sprievodcovia si pred zájazdom opakujú výklad, Peter si opakuje propozície, hudbu má v malíčku. Vyštudoval konzervatórium a VŠMU, pôsobí ako vyučujúci skladby a hudobno-teoretických predmetov, od roku 2006 tiež ako pedagóg dejín hudby. Ako skladateľ má za sebou spoluprácu s významnými hudobníkmi, sólistami i telesami, ako publicista prispieva do odborných periodík, CD-bookletov či programových bulletinov. Povráva sa, že v noci chrápe do rytmu :-).