Objednávanie v čase korony

Vážení klienti!

 

Uvedomujeme si, že situácia, v ktorej sa nachádzame, je, napriek zjavným pokrokom vo vakcinácii, stále neistá.

Všetci sme si vedomí, že cestovný ruch je najzasiahnutejším sektorom ekonomík vôbec.

Chceme, aby sa Vaše rozhodnutie pre zájazd s našou CK zakladalo na ponúkanom programe, cene, prípadne iných
atribútoch, ale nebolo ovplyvnené neistotou dnešnej doby.

Napriem rôznym COVID garanciám, ktoré ponúkajú cestovné kancelárie, sme sa rozhodli pre iný prístup.

Ak máte záujem o náš zájazd, ako zálohu požadujeme iba cenu leteniek + komplexné cestovné poistenie.
Od každého klienta požadujeme 100% poistenie storno poplatkov pre prípad choroby. Takto predídeme prípadným nepríjemnostiam.
Keďže ceny leteniek sa môžu s časom meniť, cenu musíme ich zafixovať zakúpením pri objednaní zájazdu.
Po Vašej úhrade Vám poskytneme všetky prístupové údaje k Vašim letom, takže s nimi budete môcť disponovať.
Doplatok zájazdu budeme požadovať až 3 týždne pred samotným zájazdom, keď bude zrejmé, že sa zájazd
uskutoční.

Takto chceme predísť nepríjemnému pocitu, že uhrádzate vysoké sumy za zájazd, o ktorom ešte nevieme
s určitosťou povedať, či sa bude realizovať.

Zájazdy budeme realizovať s týmito leteckými spoločnosťami:
Island – Wizzair
Nórsko – Austrian + Norwegian
Škótsko – Ryanair

V prípade nemožnosti uskutočniť zájazd budete môcť leteckú spoločnosť požiadať o vrátenie prostriedkov,
prípadne zmenu termínu letov, ktorú s Vami radi odkonzultujeme.

Verím, že takto znížime neistotu v celom procese a dovolíme Vám sústrediť sa na samotnú cestu a radosť z nej.

S úctou

 

Tomáš Krátky